Đừng nói “Teamview” nữa, hãy nói “Chrome Remote”

Mình cũng mới biết đến phần mềm “like” Teamviewer tên : Chrome Remote Desktop.

Chính xác nó gồm 2 phần:

  • Phần mở rộng (extension) cài đặt trên trình duyệt: Link
  • Phần mềm cài đặt trên máy nếu muốn máy khác có thể điều khiển máy của mình

Cách cài đặt extension

Vào link, rồi nhấn nút “Thêm vào Chrome” là xong.

Sau khi cài xong

Vị trí của ứng dụng sau khi cài đặt

Điều khiển máy khác

  • Vào địa chỉ : https://remotedesktop.google.com/support/
  • Nhập code mà phía máy khác gửi
  • Sau đó nhấn Connect
  • Phía máy khác sẽ hiện ra hộp thoại yêu cầu chấp nhận cho phép điều khiển

Cho phép máy khác điều khiển máy mình

Sau khi cài đặt xong,

Phía Get Support sẽ cho phép tạo ra mã (code) để cho phép bên ngoài điều khiển máy mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *